Nilalaman ng Aleman Impormasyon sa Bangko

Sa seksyong ito na tinatawag na Aleman na Base sa Kaalaman, hindi katulad ng iba pang mga seksyon, walang order na kinuha sa pagtatanghal ng mga paksa. Sa seksyong ito, sinubukan na magbigay ng lahat ng uri ng impormasyon na maaaring kailanganin ng mga nag-aaral ng Aleman.Ang mga paksang tulad ng pangunahing impormasyon tungkol sa Aleman, mga pattern ng pagsasalita, pagkakasunud-sunod at pangungusap ay magagamit sa iba pang mga seksyon ng aming site. Ang seksyon na ito ay pinangalanan bilang "Base ng Kaalaman" sapagkat naglalaman ito ng lahat ng uri ng impormasyon. Ang suporta ay ibinibigay sa forum tungkol sa mga paksang saklaw dito.

impormasyon German Knowledge Base ContentANO ANG LANGUAGE?

impormasyon German Knowledge Base ContentKARANIWANG CRITERIA NG LANGUAGE FOR EUROPEAN COUNCIL (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

impormasyon German Knowledge Base ContentHOURS IN GERMANY (mamatay uhrzeit)

impormasyon German Knowledge Base ContentGERMAN ANIMAL NAMES

impormasyon German Knowledge Base ContentGERMAN LANGUAGE DRAWINGS

impormasyon German Knowledge Base ContentSA MGA GERMAN STATISTICS

impormasyon German Knowledge Base ContentEDMS SA GERMAN (PRAPOSITIONEN)

impormasyon German Knowledge Base ContentPARTISIPYEN - LOKAL SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentTANONG MULA SA Aleman

impormasyon German Knowledge Base ContentLISTEN REFLECTIVE FIELDS LIST

impormasyon German Knowledge Base ContentPRAPOSITIONEN MIT ZWEI CASUS (DATİV UND AKKUSATIV)

impormasyon German Knowledge Base ContentPRAPOSITIONEN MIT DATIV SA GERMANY

impormasyon German Knowledge Base ContentPRAPOSITIONEN MIT AKKUSATIV SA GERMANY

impormasyon German Knowledge Base ContentKONJUNKTIONEN SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentBILDUNG VON NOMEN - PANGALAN SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentINDIREKTE FRAGE IN ALMANCA

impormasyon German Knowledge Base ContentAng mga gamot at normal na droga sa Aleman

impormasyon German Knowledge Base ContentVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (MGA PANGUNAHING GINAGAMIT SA MGA EDITORYAL)

impormasyon German Knowledge Base ContentDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

impormasyon German Knowledge Base ContentNAKARAAN NG MGA FARME AT TIMES SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentMGA KOMENTARYO AT TIME ISKOR SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentEDMS, INTERPRETERS AT MGA TERMINALS SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentMGA PRACTICES SA GERMANY (DIE INTERJECTION)

impormasyon German Knowledge Base ContentADJECTIVES - DEKLİNATİON sa GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentTRENNBARE VERBEN IN GERMAN (DISCRETE VILLAGES)

impormasyon German Knowledge Base ContentSUBSTANTIV - GENITIVE IN GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentNILALAMAN NG NILALAMAN SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base ContentMGA TEXTILES SA GERMANY (SATZTYPEN)

deutsch lernenGERMAN HACİVAT KARAGÖZ PROFILE

deutsch lernenEMERGENCY SA GERMAN

deutsch lernenBUHAY NG GERMAN ATATÜRK

deutsch lernenGERMAN NATRATTIN'S HOUSE AND KELOGAN PROBLEM

deutsch lernenLEGAL COUNCIL AT ARMEN STORY

deutsch lernenMGA DEALS NG GERMAN

deutsch lernenGERMAN CONJUNCTIV (INDAHRECT EXPRESSION)

deutsch lernenANG PINAKAMAHALAGANG GINAGAMIT NG MGA ADJECTION SA GERMAN

deutsch lernenMGA SENSITYONG SIDE SA GERMAN

aleman aralinMGA TUNTUNIN NG GERMAN FOOTBALL

aleman aralinMODALVERBLER SA GERMAN

aleman aralinPOINT ay nagpapahiwatig sa Aleman

aleman aralinMODALVERBLER SA GERMAN

aleman aralinGERMAN ATATÜRKÜN FAMILY FAMILY

aleman aralinBASAHIN SA MGA PETSA NG GERMAN

aleman aralinMGA TUNTUNIN NG GERMAN FOOTBALL

aleman aralinMGA RATING SA PAGGALIT SA GERMAN

aleman aralinNOZZLE SIGNS IN GERMANY (Satzzeichen)

aleman aralinANG MGA SUMUSUNOD NA MGA SPEAKER SA GERMAN

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (A 1)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (A 2)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (A 3)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (B)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORD (C)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (D)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (E)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (E 2)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (F)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (G)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (H)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORD (i)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (J)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (K)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (L)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (M)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (N)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (O - O)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (P)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (Q - R)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (S)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORDS (S - 2)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (T)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WORD (U-U)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (V)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (W)

impormasyon German Knowledge Base Content
GERMAN TURKISH WRITERS (Y-Z)Maaaring gusto mo rin ang mga ito
komento