Aleman Mga Numero

Sa araling ito sa mga numerong Aleman, ipapakita namin ang mga numerong Aleman mula 1 hanggang 100 at ang kanilang pagbigkas. Sa pagpapatuloy ng aming aralin, pagkatapos ng 100...

German Test

Ang mga tanong sa German Language Training Center - seksyong German Subject Tests ay inihanda nang kahanay sa mga paksang inilarawan sa almanax classroom.